Det här är lilla motorcykeln. Den körde jag halva dagen.

43 kartonger anlände med lastbil från Belgien.

Mankan slänger den gamla isoleringen i containern 

Mankans firmabil

Stora motorcykeln kör Mankan. han är MC-fantast.